Gärdhagen Akustik AB

Om Gärdhagen Akustik

Gärdhagen Akustik AB är ett företag med förståelsen i centrum. Att förstå fysiken bakom de ljudproblem vi studerar, att förstå kundens faktiska behov och att se till att kunden förstår de beskrivningar och resultat som vi levererar genomsyrar allt vi gör.

Vi har experter inom både byggnadsakustik och omgivningsbuller, och genom ett integrerat arbetssätt ser vi till att hela företagets kompetens finns tillgänglig bakom varje svårt beslut. Våra projekt ska ha den långsiktiga kundnyttan i fokus, genom att ta fram kostnadseffektiva och genomtänkta lösningar. Vi levererar högklassiga resultat, utan att totalkostnaden blir hög.

Vi arbetar med en mycket stor variation av projekt, som sträcker sig över allt från två till två tusen timmar. Våra projekt inkluderar allt från projektering av hotell, bostäder, skolor, kontor, operahus och gym, via utredning och kartläggning av buller från industrier och väg- och tågtrafik, till mätningar och problemlösningar. Vi vill särskilt lyfta fram vårt stora kunnande kring varsamma ombyggnationer.

Bo Gärdhagen, som grundade företaget 2003, medverkar som expert i den byggnadsakustiska standardiseringen och har ansvarat för att ta fram några av de viktigaste standarderna som branschen arbetar efter.

Gärdhagen Akustik har som vision att arbeta för en bättre värld, där både människor och natur långsiktigt mår bättre. Detta sker i första hand genom att vi i våra uppdrag medverkar till att förbättra människors ljudmiljö och samtidigt verkar för ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete.

Från och med den 1 november 2022 ingår Gärdhagen Akustik i PE Teknik & Arkitektur, ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö. PE grundades 2006 och består idag av cirka 850 medarbetare på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Läs mer på pe.se.