Gärdhagen Akustik AB

Specialister inom akustik & buller

Gärdhagen Akustik AB utför uppdrag som konsulter inom hela akustikområdet, men är specialister inom byggnadsakustik och omgivningsbuller.

Vårt sätt att arbeta innebär att vi i första hand gör det vi är bäst på – ljud inom och mellan utrymmen i byggnader, samt beräkning av ljudnivå utomhus – och kompletterar med underkonsulter som vi litar på när vi ser att detta är bäst för projektet.