Gärdhagen Akustik AB

Vårt hållbarhetsarbete

← Tillbaka

Att arbeta för en bättre värld!

Det kan onekligen låta som en floskel, men för oss är det på allvar. Att göra vad vi kan för att medverka till ett bättre samhälle där människor mår bättre är en central drivkraft för oss. Det får samtidigt inte ske utan att vi säkerställer att minimera miljöpåverkan från de åtgärder vi rekommenderar. Ett långsiktigt hållbart samhälle i samklang med naturen är viktigt för oss.

Exempel på åtgärder vi gör är att inte välja kraftigare betongkonstruktioner än nödvändigt, att se om träkonstruktioner kan användas när så är aktuellt utan att man för den skull äventyrar de boendes hälsa genom bristfällig stegljudsisolering, eller att se om det finns några rimliga lösningar att föreslå för att minska trafikbullret lite till i samband med bullerutredningar.

Andra exempel exempel är att de tjänstebilar vi har skaffat har alltid varit miljöklassade, för närvarande elhybrid. Vi gör ett flertal tjänsteresor med elhybrider från bilpool. Våra medarbetare har aktivitetsflex – en timme av arbetstiden i veckan får användas för fysisk träning för att bidra till ett bättre mående.

Som en liten del i vår strävan mot en bättre värld bidrar vi även som Bronssponsor till Naturskyddsföreningens arbete för en hållbar miljö och som Företagsvän Brons till Räddningsmissionens arbete för att få människor i svårigheter att må lite bättre.