Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Skolor och förskolor

← Tillbaka

Tanumskolan

Tillbyggnad av skola i Tanumshede. År 2016–2019. Uppdragsgivare: Tanums kommun och Brixly

I Tanumshede har vi hjälpt Tanums kommun och Brixly att skapa en modern och trivsam skola med god ljudmiljö.

Förskola i Alingsås

Lokalanpassning till förskoleverksamhet. År 2020.

Gärdhagen Akustik AB har fått i uppdrag att ta fram ett rambeskrivning ljud som del av förfrågningsunderlag inför en lokalanpassning till förskola. Uppdraget bestod till största del att tolka ljudkraven för verksamhetslokaler i BBR och ljudklassningsstandarden för föreslagen planlösning.