Gärdhagen Akustik AB

BNAM 2021

7 May 2021

Förra våren såg vi fram emot BNAM i Oslo. BNAM, Baltic-Nordic Acoustic Meeting, är en konferens för oss akustiker som hålls vartannat år. Tyvärr (men av förklarliga skäl) blev konferensen flyttad till våren 2021 och i år hålls den i digitalt format. I år bidrog vi på Gärdhagen akustik ett fördrag om mätteknik och ett om en ny beräkningsmetod för omgivningsbuller.

Fredrik N höll ett föredrag om vanliga felkällor i mätning och utvärdering, och hur man med hjälp av digitala verktyg och ett systematiskt tillvägagångsätt kan minimera risken för fel.

Andreas höll ett föredrag om den nya beräkningsmetoden för bullerkartläggningar CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), som ska användas vid den strategiska bullerkartläggningen i hela EU. Han har gjort en jämförelse mellan CNOSSOS och den metod vi vanligtvis använder i Sverige, Nordisk beräkningsmodell (RTN96) och Nord2000.

Artiklarna från konferensen ligger just nu uppe för allmän beskådan på https://www.bnam2021.org/program.