Verksamhetsbuller

Exempel på verksamhetsbuller är industribuller och buller från skjutbanor, kylanläggningar, restauranger, sport- och musikevenemang etc. Vi utreder verksamhetsbuller med beräkningar eller mätningar och hjälper till med att ta fram lämpliga åtgärder vid behov.

Beräkningarna gör vi i enlighet med gällande nordiska beräkningsmodeller, normalt med hjälp av programmet SoundPLAN. Projektens storlek varierar från att beräkna hur mycket buller en enskild bullerkälla ger upphov till i en enda punkt till att kartlägga industribuller över mycket stora industrier.

Kolla in våra uppdrag

Några exempel på resultat