Trafikbuller

Trafikbuller är buller som härrör från väg- tåg- flyg- och båttrafik. Vi utreder trafikbuller med beräkningar, som ibland kan kompletteras med mätningar, och hjälper till med att ta fram lämpliga åtgärder vid behov.

Beräkningarna gör vi i enlighet med gällande nordiska beräkningsmodeller, normalt med hjälp av programmet SoundPLAN. Projektens storlek varierar från att beräkna hur mycket buller en närliggande väg ger till en villa, till att kartlägga bullret över mycket stora områden.

Kolla in våra uppdrag

Några exempel på resultat