Gärdhagen Akustik AB

Ljudmätning

← Tillbaka

En ljudmätning kan vara lämpligt att göra vid en bullerstörning. Kanske är det bullrande installationer som stör, eller så kan det handla om bristande ljudisolering mellan olika lägenheter.

Det behövs också ofta ljudprov i byggprocessen. Det kan dels handla om att kontrollera i ett tidigt skede av bygget, eller som en kontrollmätning inför slutbesked.

Här är några exempel på vad vi kan erbjuda

  • mätning av ljudnivå
  • mätning av ljudisolering
  • verifieringsmätning inför slutbesiktning
  • bullerstörningar från gym eller restaurang
  • trafikbullermätning

Välkommen att kontakta oss.

Behöver du en bullerutredning inför bygglov eller förhandsbesked? Läs mer här

Bo Gärdhagen

070-533 86 76
[javascript protected email address]

Störs du av buller? Läs mer här.