Gärdhagen Akustik AB

Innergårdar

← Tillbaka

Gärdhagen Akustik AB utför utredningar av buller från tekniska installationer på innergårdar (exempelvis fläktar och kylaggregat). Vi har i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram den metod som ska följas vid de bullerkartläggningar som Göteborgs kommun kan förelägga fastighetsägare i innerstan.

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer på tak, på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. De kan orsaka störande buller om de inte är tillräckligt ljuddämpade eller inte placerats med hänsyn till de som bor i närheten.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att installationer på din fastighet inte stör de boende i området.

Våra innergårdutredningar inleds med en kortfattad inventering av de möjliga ljudkällor som finns på fastigheten och vid behov kompletterar vi detta med en offert på fortsatt bullerkartläggning.

Normalt kan vi ge fast pris på inventeringen – kontakta oss.

Andreas Gustafson

031-309 19 02
[javascript protected email address]

Fredrik Öberg

031-309 19 03
[javascript protected email address]