Gärdhagen Akustik AB

Inför bygglov eller förhandsbesked

← Tillbaka

Vi gör bullerutredningar för väg- och järnvägstrafik som används som underlag till ansökan om bygglov och förhandsbesked för bostadshus. Vi kan normalt utföra sådana utredningar oavsett var i Sverige som byggprojektet är planerat. Ljudnivåer utomhus beräknas med programmet SoundPLAN och utvärderas mot riktlinjerna för trafikbuller. Ifall bullernivåerna överskrider riktlinjerna hjälper vi till med att ta fram förslag på åtgärder för att klara bullerkraven. Utredningsresultatet redovisas i en rapport som kan skickas till kommunen.

Vi utför uppdrag åt både företag och privatpersoner. Fyll i forumäret så återkommer vi med en offert. Det går också bra att ringa eller maila.

Offertförfrågan

Vi återkommer normalt inom 1–2 arbetsdagar. Behöver vi mer information för att kunna ge en offert hör vi av oss.

Vi behöver dina uppgifter för att kunna skicka en offert.
För att kunna skriva offerten behöver vi kunna titta på platsen på en karta.
(det räcker med den ena om du inte kan båda)
Har du någon mer information du vill skicka med? Du kan bifoga filer om du vill. Det kan vara kommunens begäran om komplettering, situationsplan eller ritningar.
(max 20 MB)
Lägg till fil
En bekräftelse kommer att skickas till din e-post