Gärdhagen Akustik AB

Inför bygglov eller förhandsbesked

← Tillbaka

Vi gör bullerutredningar för väg- och järnvägstrafik som används som underlag till ansökan om bygglov och förhandsbesked för bostadshus. Ljudnivåer utomhus beräknas med programmet SoundPLAN och utvärderas mot riktlinjerna för trafikbuller. Ifall bullernivåerna överskrider riktlinjerna hjälper vi till med att ta fram förslag på åtgärder för att klara bullerkraven. Utredningsresultatet redovisas i en rapport som kan skickas till kommunen.

Välkommen att kontakta oss för en offert!

Bifoga fastighetsbeteckning och adress för objektet. Skicka även med situationsplan och ritningar på byggnationen ifall det finns. Vi utreder även obebyggda fastigheter, till exempel inför avstyckning av en fastighet som inte ska bebyggas i nuläget.

Vi utför uppdrag åt både företag och privatpersoner.

Andreas Gustafson

031-309 19 02
[javascript protected email address]

Fredrik Öberg

031-309 19 03
[javascript protected email address]