Buller i detaljplaner

Boverkets webinar den 22. september 2016 var mycket intressant. Följ länken...