Stenkil, nytt bostadsområde i Nödinge

Beräkning av buller från väg- och tågtrafik för nytt planerat bostadsområde. Resultatet användes som underlag till detaljplan.


UppdragsgivareRamböll Sverige ABTjänsterTrafikbullerberäkningÅr2011-2015