Skrotfirma, Kållered

Inventering av bullerkällor, mätning av ljudeffektnivåer, beräkning av ljudspridning, utredning av bullerdämpande åtgärder.


TjänsterIndustribullerutredningÅr2013