Ombyggnad Kungliga Operan

Under ledning av Artifon AB, och tillsammans med rumsakustikerna på Müller BBM, projekterar vi byggakustiken inför ombyggnad av Kungliga Operan – projektet Ny Opera i Operan