Mariastaden, Helsingborg

Trafikbullerutredning för planerade flerbostadshus i kvarteret Solfångaren i Helsingborg.


UppdragsgivareForum Arkitekter ABTjänsterTrafikbullerberäkningÅr2015