Krokslätts fabriker söder – bostäder, Mölndal

Projektering av bostadsområde ljudklass B med lamellhus och punkthus med motorväg, genomfartsväg, spårväg och järnväg på ena sidan och Safjällets natur på andra sidan. Projekteringsmål Miljöbyggnad GULD.


UppdragsgivareK21 Entreprenad ABTjänsterByggakustik, Trafikbuller, FasaddimensioneringÅr2011–2018Länkwww.krokslattsfabriker.se