Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Gym

← Tillbaka

Nordic Wellness i Kontor No21

Nytt gym i Krokslätts fabriker, Mölndal
Uppdragsgivare: Husvärden

I bottenvåningen av det nybyggda kontorshuset Kängurun 21 i Krokslätts fabriker inreddes ett gym. Då verksamheten kom in tidigt i processen kunde vi se till att anpassa byggnadens konstruktion för att hantera ljudisoleringen mot gruppträning och stomljud från träningsmaskiner. Bjälklagsplattorna ovanför gruppträning är tyngre än övrigt i huset och har såväl ljudisolerande övergolv, undertak, extra basabsorption, som en inre fasadvägg. Krav på högsta tillåtna ljudnivåer skrevs in i kontraktet, så att kravbilden blev tydliga att styra mot.

Huset är klassat som Miljöbyggnad guld och blev utsedd till årets miljöbyggnad 2015.

Gym ovanför kontor

Vi blev inkopplade i ett projekt där man inrett ett gym med hantlar och skivstänger ovanpå ett befintligt kontor. Bjälklaget var bara 180 mm betong och ovanpå detta hade man lagt en gummimatta. När någon släppte en hantel mätte vi upp 95 dBC maximalnivå i kontoret! Med hjälp av ett specialanpassat övergolv av betongplattor på speciella gummikuddar kunde vi få ner ljudnivån till 35 dBA maximalnivå när man släpper en drygt 40 kg hantel från knähöjd.

Gym i bostadshus

Vi har hanterat ljudstörningar efter klagomål från gym till bostäder i oräkneliga fall. I vissa fall har vi i tidigt skede gett anvisningar, som man sen har struntat i under processens gång. I andra fall har man bara inrett gymmet utan att tänka sig för. I ytterligare fall har vi kommit in innan det har uppstått problem, och då blir det både billigare och mindre störningar. Allt som oftast krävs det hårdare åtgärder för att den boende ska bli nöjd om de först har blivit störda, än om man gör det rätt från början.