Bullerutredning innergård

På uppdrag av fastighetsägaren har vi utfört en kartläggning av bullerkällor på en fastighets innergård. Bullerspridningen till angränsande bostäder har beräknats. Vi har gett förslag på åtgärder.


UppdragsgivarePrivat fastighetsägareTjänsterBullerberäkning, Bullerspridning, InnergårdÅr2015