Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Bostäder

← Tillbaka

Brf Viva

Nya flerbostadshus i Guldheden, Göteborg
Uppdragsgivare: Riksbyggen

Gärdhagen Akustik AB har projekterat ljudfrågorna för detta spännande projekt och utfört ljudprovning i samband med slutbesiktning och miljöklassning. Brf Viva består av sex huskroppar som alla producerar med energi än de förbrukar, det är ett så kallat plusenergikvarter. Brf Viva är kommunens pilotprojekt för boende utan egen bil, de boende har tillgång till en fordonspool med ett stort cykelgarage och -verkstad. Husen är certifierade för Miljöbyggnad guld.

Brf Viva är Riksbyggens pilotprojekt inom det tvärvetenskapliga projektet Positive Footprint Housing, som ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Projektet har vunnit Sveriges mest prestigefulla arkitekturpris, Kasper Sahlin-priset och blivit utsedd till årets miljöbyggnad 2019.

Vindsinredning Lars Kaggsgatan

Ombyggnad av vindsförråd till lägenheter i Göteborg
Uppdragsgivare: KB Kasa 39

En fastighetsägare har i egen regi byggt om vindsutrymmet till lägenheter. Gärdhagen Akustik AB har gjort en ljudutredning inför bygglovsansökan och kontrollmätt ljudegenskaperna inför slutbesked. Vindsinredningar är ofta intressanta projekt. Husen är ofta äldre och bjälklagskonstruktionen är inte alltid känd. En kritisk punkt är ofta att hitta lösningar som inte bygger särskilt mycket i höjd – men som ger tillräcklig ljudisolering till våningen under. Vi börjar med att göra en mätning av luftljudsisolering och stegljudsisolering till våningen för att sedan ge förslag på lösningar baserat på det.

Vid en vindsinredning ska ljudegenskaperna uppfylla nybyggnadskrav. Men det är en god idé att sträva efter att uppfylla ljudklass B (eller bättre) – de som bor i våningen under vindsplanet som ska inredas har tidigare inte haft någon granne ovanför och är därför inte vana vid regelbunden aktivitet i våningen ovan, och därmed generellt sett känsliga för störning.

Krokslätts fabriker söder

Nya bostadshus i Mölndal
Uppdragsgivare: K21 Entreprenad

Projektering av bostadsområde ljudklass B med ett lamellhus och fyra punkthus med motorväg, genomfartsväg, spårväg och järnväg på ena sidan och Safjällets natur på andra sidan. Byggnadskropparna har utformats och placerats på så sätt att de skyddar mot buller från trafiken i öster.

Gärdhagen Akustik AB har gjort trafikbullerberäkningar och projekterat ljudfrågorna.

Brf Linnéa och Brf Ellinor

Nya bostadshus i Eriksberg, Göteborg
Uppdragsgivare: Riksbyggen och Tornstaden

Brf Linnéa och Brf Ellinor är punkthus i kvarteret Backen, som ligger vid kajen intill Eriksbergsdockan med utsikt över hamninloppet. Gärdhagen Akustik AB har utfört projektering av ljudfrågor, räknad på trafikbuller från bussar för dimensionering av fönster samt utfört ljudprovning i samband med slutbesiktning och miljöklassning.

Båda byggnaderna är klassade som Miljöbyggnad silver.