Gärdhagen Akustik AB

Referensprojekt – Bostäder

← Tillbaka

Utredning av ljudstörning i lägenhet

År 2020

En bostadsrättsförening gav oss uppdraget att utreda en ljudstörning i en lägenhet. Vi loggade ljudnivån under ett dygn, och kunde hitta ett lågfrekvent ljud som skedde nattetid, vilket sannolikt är det ljud som den boende upplever som störande. Vi kunde också konstatera att ljudnivån ligger inom Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus.

Brf Viva

Nya flerbostadshus i Guldheden, Göteborg. År 2015–2019. Uppdragsgivare: Riksbyggen.

Gärdhagen Akustik AB har projekterat ljudfrågorna för detta spännande projekt och utfört ljudprovning i samband med slutbesiktning och miljöklassning. Brf Viva består av sex huskroppar som alla producerar med energi än de förbrukar, det är ett så kallat plusenergikvarter. Brf Viva är kommunens pilotprojekt för boende utan egen bil, de boende har tillgång till en fordonspool med ett stort cykelgarage och -verkstad. Husen är certifierade för Miljöbyggnad guld.

Brf Viva är Riksbyggens pilotprojekt inom det tvärvetenskapliga projektet Positive Footprint Housing, som ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Projektet har vunnit Sveriges mest prestigefulla arkitekturpris, Kasper Sahlin-priset och blivit utsedd till årets miljöbyggnad 2019.

Vindsinredning Lars Kaggsgatan

Ombyggnad av vindsförråd till lägenheter i Göteborg. År 2015–2020. Uppdragsgivare: KB Kasa 39.

En fastighetsägare har i egen regi byggt om vindsutrymmet till lägenheter. Gärdhagen Akustik AB har gjort en ljudutredning inför bygglovsansökan och kontrollmätt ljudegenskaperna inför slutbesked. Vindsinredningar är ofta intressanta projekt. Husen är ofta äldre och bjälklagskonstruktionen är inte alltid känd. En kritisk punkt är ofta att hitta lösningar som inte bygger särskilt mycket i höjd – men som ger tillräcklig ljudisolering till våningen under. Vi börjar med att göra en mätning av luftljudsisolering och stegljudsisolering till våningen för att sedan ge förslag på lösningar baserat på det.

Vid en vindsinredning ska ljudegenskaperna uppfylla nybyggnadskrav. Men det är en god idé att sträva efter att uppfylla ljudklass B (eller bättre) – de som bor i våningen under vindsplanet som ska inredas har tidigare inte haft någon granne ovanför och är därför inte vana vid regelbunden aktivitet i våningen ovan, och därmed generellt sett känsliga för störning.

Krokslätts fabriker söder

Nya bostadshus i Mölndal. År 2011–2018. Uppdragsgivare: K21 Entreprenad AB.

Projektering av bostadsområde ljudklass B med ett lamellhus och fyra punkthus med motorväg, genomfartsväg, spårväg och järnväg på ena sidan och Safjällets natur på andra sidan. Byggnadskropparna har utformats och placerats på så sätt att de skyddar mot buller från trafiken i öster.

Gärdhagen Akustik AB har gjort trafikbullerberäkningar och projekterat ljudfrågorna.

Brf Linnéa

Nytt bostadshus i Eriksberg, Göteborg. År 2012. Uppdragsgivare: Tornstaden.

Brf Linnéa är ett punkthus i kvarteret Backen, som ligger vid kajen intill Eriksbergsdockan med utsikt över hamninloppet. Gärdhagen Akustik AB har utfört projektering av ljudfrågor i bygghandlingsskede, samt utfört ljudprovning i samband med slutbesiktning.

Brf Linnéa är klassad för Miljöbyggnad silver.

Brf Ellinor

Nytt bostadshus i Eriksberg, Göteborg. År 2010–2014. Uppdragsgivare: Riksbyggen och Tornstaden.

Brf Ellinor är ett punkthus i kvarteret Backen, som ligger vid kajen alldeles intill Eriksbergsdockan med utsikt över hamninloppet. Gärdhagen Akustik AB har projekterat ljudfrågorna, räknat på trafikbuller från bussar för dimensionering av fönster och utfört ljudprovning i samband med slutbesiktning och miljöbyggnadsklassning.

Brf Ellinor är klassad för Miljöbyggnad silver, och var det första flerbostadshus i Göteborg att uppnå den klassningen.

Brf Malö

Nytt bostadshus i Eriksberg, Göteborg. År 2007–2008. Uppdragsgivare: HSB och Tuve Bygg.

Brf Malö är ett punkthus i kvarteret Backen, som ligger vid kajen alldeles intill Eriksbergsdockan med utsikt över hamninloppet. Gärdhagen Akustik AB har projekterat ljudfrågorna.