AstaZero

AstaZero, Active Safety Test Arena, är en strategisk forsknings- och utvecklingssatsning i det västsvenska fordonsinsdustriklustret. Testbanan används för att utveckla testmetodik för aktiv säkerhet och testa självkörande bilar. Gärdhagen Akustik har beräknat bullerspridningen från testbanan.


UppdragsgivareRamböll Sverige ABTjänsterBeräkning av bullerspridningÅr2011Länkwww.astazero.com