Övrigt

Standardiseringsarbete

Gärdhagen Akustik AB medverkar i SIS tekniska kommitté 197 Byggakustik för att se till att de standarder som utvecklas inom vårt område får största möjliga kundnytta.

En ny ljudklassningsstandard för bostäder håller på att tas fram inom TK197. Bo Gärdhagen leder arbetet inom den arbetsgrupp som arbetar med denna standard.

Nyttiga länkar

En FAQ, vanliga frågor, för ljudklassningsstandarden för bostäder respektive lokaler, SS 25267 och SS 25268, finns utlagd på SIS hemsida.

Att verka i nätverk

Gärdhagen Akustik arbetar i ett förtroendenätverk med flera av landets akustikkonsulter för att alltid erbjuda kunden rätt kompetens.

Våra primära samarbetspartners är:

Artifon AB

Rumsakustik

simmons akustik & utveckling ab

Produktutveckling och beräkningsspecialist inom byggakustik

SP i Borås

Laboratoriemätningar

WSP Akustik

Tågbuller- och markvibrationsmätningar

ÅF Ingemansson AB

Produktutveckling och internt industribuller

Kurser

Gärdhagen Akustik AB kan erbjuda undervisning i byggnadsakustik för enskilda företag, eller för grupper av företag.

Kontakta Bo Gärdhagen på 031-309 19 00 för vidare information.

Kolla in våra uppdrag