Gärdhagen Akustik AB

Publicerade artiklar

Internationella konferenser inom akustik

Vi håller oss uppdaterade om det senaste i branschen genom att medverka på olika konferenser. Baltic-Nordic Acoustic Meeting (BNAM) hålls vartannat år, och vi har de två senaste gångerna bidragit med artiklar inom byggnadsakustik, omgivningsbuller och mätteknik.

Mätmetoder akustik

En viktigt del inom akustiken är mätningar. Vi gör mätningar för att kontrollera att det blev som vi tänkt eller för att kontrollera att ställda krav uppfylls. Det kan också finnas anledning att göra mätningar för att få indata till beräkningar. Vid mätningar följer vi standardiserade metoder.

På uppdrag av Miljöförvaltningen i Göteborg har vi på Gärdhagen Akustik tagit fram en metod för kartläggning av ljud från installationer på innergårdar.

För mätning av ljudnivå inomhus finns en vägledning i form av SP Rapport 2015:02 som vi på Gärdhagen Akustik har hjälp till att arbeta fram, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

SIS Tekniska kommitté

Svenska institutet för standarder, SIS, arbetar med standardisering inom samhällets alla områden. Hos SIS finns runt 300 olika tekniska kommittéer. Bo Gärdhagen är aktiv i SIS tekniska kommitté 197 Byggakustik. Kommittén för byggakustisk tar fram standarder som gör det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera och deklarera ljudmiljön.

Det finns två övergripande standarder när det gäller byggnadsakustik i Sverige, en för bostäder och en för lokaler.