Gärdhagen Akustik AB

Ljudmätningar

← Tillbaka

Om det inte finns särskild anledning till annat mäter vi alltid enligt gällande standarder och mätanvisningar.

Vi spelar normalt alltid in våra mätningar och granskar resultatet för att säkerställa att vi mäter på rätt ljud. Irrelevanta störningar leder lätt till felaktiga slutsatser, så som underkänt resultat när det egentligen är godkänt – detta är ett vanligare problem vid ljudmätningar än många är medvetna om!