Gärdhagen Akustik AB

Störs du av buller?

← Tillbaka

Du kan läsa om hur bullerproblem hanteras på din kommuns hemsida, eller ta kontakt med Miljöförvaltningen.

Folkhälsomyndigheten har riktvärden för buller inomhus och Naturvårdsverket har riktvärden för buller utomhus. Miljöförvaltningen utgår från dessa riktvärden vid sin bedömning av bullerproblem.

Är du intresserad av att veta mer om hur bullerärenden ska hanteras, finns Folkhälsomyndighetens Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer, som går att hitta på deras hemsida.

Du är givetvis också välkommen att kontakta oss för rådgivning.