Gärdhagen Akustik AB

Vinnande bidraget för Pulsenområdet i Borås!

8 February 2022

Malmström Edström har tillsammans med oss, Sydväst arkitektur och landskap, Linnarc, Kulturbyggnadsbyrån och Atkins, jobbat fram ett förslag i det parallella uppdraget om utveckling av Pulsenområdet i Borås. Förslaget togs emot väl och nu står det klart att team Malmström Edström får delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen för området.

Pulsenområdet ligger alldeles intill riksväg 40 i centrala Borås, där motorvägen korsar Viskan. Trafikbuller är alltså något som i allra högsta grad påverkar utformningen av området. Det är spännande att få fortsätta skapa ett attraktivt område i ett bullerutsatt läge.

Läs mer på Pulsen fastigheters hemsida.