Gärdhagen Akustik AB

Bullerkartläggning av Borås kommun

23 November 2021

I våras påbörjades arbetet med bullerkartläggning av Borås kommun och nu har vi levererat resultatet. Alla större kommuner ska göra en sådan kartläggning och ta fram ett åtgärdsprogram var femte år, enligt EU-direktiv.

Vi har använt oss av den nyutveckade EU-gemensamma metoden Cnossos-EU för den strategiska bullerkartläggningen, och Naturvårdsverkets beräkningsmetoder för kommunens egen kartläggning.