Gärdhagen Akustik AB

Gärdhagen Akustik AB har nytt ramavtal med Borås kommun!

7 February 2017

Gärdhagen Akustik AB har tillsammans med Förenade Tekniska Konsulter AB nu fått ramavtal om buller och vibrationer i Borås kommun!

Det vi som akustikkonsulter kommer att utföra är bland annat

  • Beräkning av bullernivåer för/från väg och järnväg
  • Beräkning av bullernivåer för/från externt industribuller för enstaka samt flera bullerkällor
  • Beräkning av bullernivåer för både nuläget samt framtidsprognos i kommunen
  • Förslag på åtgärder för att minska bullernivåerna till de rekommenderade
  • Beräkning på hur bulleråtgärder, ex. bullerplank, vallar, tekniska lösningar på hus (balkonger, inglasning m.m.) påverkar utsatta områden.

Förenade Tekniska Konsulter AB kommer med sin vibrationsexpertis att bidra med

  • Markvibrationsmätningar
  • Bedöma risken för komfortstörande vibrationer för befintlig och planerad bebyggelse.
    *Förslag på vibrationsdämpande åtgärder/grundläggning.