Gärdhagen Akustik AB

Buller i detaljplaner

27 September 2016

Boverkets webinar den 22. september 2016 var mycket intressant och klarlagde många viktiga frågor kring hantering av buller vid bostadsbyggen. Följ länken och lyssna själv på Boverkets webinar Buller i detaljplaner. Webinaret är ungefär en timme långt.

Länk till webinar