Gärdhagen Akustik AB

Ny ljudklassningsstandard för bostäder

8 April 2015

Äntligen är den nya ljudklassningsstandarden för bostäder i tryck. En viktig uppdatering med ökad tydlighet och bättre effektivitet vad gäller upplevt resultat för insatt kostnad. En sammanfattning av förändringarna finns nedan.