Ljudmätningar

Vi mäter enligt aktuella standarder och mätanvisningar. Vi har sen många år medverkat aktivt i framtagandet av svensk och internationell standardisering och mätanvisningar.

Våra mätuppdrag har en mycket stor spridning och handlar om exempelvis mätning av ljudnivå rum, mätning av ljudisolering och övrig ljudmiljö i samband med slutbesiktning, bestämning av ljudeffekt hos fläktar och annan utrustning utomhus, bullerstörningar från gym eller restauranger, och mycket annat.

Kolla in våra uppdrag