Karl Tillberg

Tillberg Akustik, samarbetspartner
Akustikkonsult

Karl Tillberg, samarbetspartner

Tillberg Akustik
Teknologie Licensiat, Chalmers Tekniska Högskola, 2013

Handlägger projekt inom byggakustik, verksamhetsbuller, trafikbuller, samt utför ljudmätningar, under vår uppdragledning och granskning

Tillbaka till vårt team