Innergårdar

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer på tak, på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. De kan orsaka störande buller om de inte är tillräckligt ljuddämpade eller inte placerats med hänsyn till dem som bor i närheten.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att installationer på din fastighet inte stör dem som bor i området.

Vi utreder buller från tekniska installationer, exempelvis fläktar och kylaggregat, på innergårdar. Vi har i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram den metod som ska följas vid de bullerkartläggningar som Göteborgs kommun kan förelägga fastighetsägare i innerstan.

Våra innergårdsutredningar inleds med en kortfattad inventering av de möjliga ljudkällor som finns på fastigheten och vid behov kompletterar vi detta med en offert på fortsatt bullerkartläggning.

Normalt kan vi ge ett fast pris på inventeringen – kontakta oss för på din innergårdsutredning.

Kolla in våra uppdrag