Christian Simmons

Simmons Akustik & Utveckling AB, samarbetspartner
Akustikkonsult

Christian Simmons, samarbetspartner

Simmons Akustik & Utveckling AB
Teknologie Doktor, Luleå Tekniska Universitet, 2009

Kvalitetsgranskning, råd om byggakustiska beräkningar

Tillbaka till vårt team