Industribullerremiss…

Det kan bli en lite oväntad effekt av Naturvårdsverkets och Boverkets...