Buller i detaljplaner

Boverkets webinar den 22. september 2016 var mycket intressant. Följ länken...


Träffa oss på Internoise 2016

På den ledande branschmässan Internoise 2016 som hålls 21-24 augusti i...


Ny ljudklassningsstandard för bostäder

Äntligen är den nya ljudklassningsstandarden för bostäder i tryck. En viktig...


Vårt svar om effektivare planprocess

Här är i princip det svar vi skickat in som svar på remissen om effektivare...