Byggnadsakustik

Byggakustik

Byggakustik är ljud i byggnader. Vi är specialister på det mesta som rör ljud i byggnader, vare sig det handlar om att hitta rätt ljudkrav vid nybyggnad, att lösa bullerproblem i en bostad, att hitta kostnadseffektiva och byggnadsfysiskt goda detaljlösningar, eller att dimensionera fönster vid fasadåtgärder. När det gäller rumsakustik i konsertlokaler, högtalarinstallationer, och liknande frågor kring välljudsakustik så samarbetar vi med några av landets bästa specialister.

Våra projekt är allt ifrån de riktigt små frågorna som bara tar någon timme, så som en enkel problemlösning med muntliga besked, till mångfasetterade jätteprojekt med flera tusen arbetstimmar under många år.

I de lösningar vi tar fram bygger vi in vår kompetens om byggnadsfysik, så att de akustiska lösningarna inte för med sig problem med fukt eller dylikt. Vi eftersträvar alltid lösningar som innebär att avvikelsen från standardlösningar är så liten som möjligt för att det ska bli byggt så som vi har beskrivit det, istället för en svårbyggd akustiskt ”perfekt” lösning där byggaren kanske tar genvägar som inte alls funkar som avsett.

Kolla in våra uppdrag

Några exempel på resultat