Byggnadsakustik

Byggakustik

Byggakustik är ljud i byggnader. Vi är specialister på de flesta av de ljudfrågor som rör ljud i byggnader, vare sig det rör att hitta rätt ljudkrav vid nybyggnad, att lösa bullerproblem i en bostad, hitta kostnadseffektiva och byggnadsfysiskt goda detaljlösningar, att dimensionera fönster vid fasadåtgärder, eller nästan vilket ärende det än gäller med ljud i byggnader. När det gäller rumsakustik vid konsertlokaler o.dyl., eller högtalarinstallationer, och liknande frågor kring välljudsakustik så samarbetar vi i nätverk med några av landets bästa specialister.

Våra projekt är allt ifrån de riktigt små frågorna som bara tar någon timme, så som en enkel problemlösning med muntliga besked, till mångfaceterade jätteprojekt med flera tusen arbetstimmar under många år.

I de lösningar vi tar fram bygger vi in vår kompetens om byggnadsfysik, så att de akustiska lösningarna inte för med sig problem med fukt eller dylikt. Vi eftersträvar alltid lösningar som innebär att avvikelsen från standardlösningar är så liten som möjligt för att det ska bli byggt så som vi har beskrivit det, istället för en svårbyggd akustiskt ”perfekt” lösning där byggaren kanske tar genvägar som inte alls funkar som avsett.

Kolla in våra uppdrag

Några exempel på resultat