Aktuellt

God jul!


Buller i detaljplaner

Boverkets webinar den 22. september 2016 var mycket intressant. Följ länken och lyssna själv...


Tillbaka från Internoise!

Nu är vi tillbaka från vår resa till Hamburg där vi deltog i Internoise 2016. Vi återvänder med en hel del nya erfarenheter och...


Träffa oss på Internoise 2016

På den ledande branschmässan Internoise 2016 som hålls 21-24 augusti i Hamburg finns möjlighet att träffa medarbetare från Gärdhagen...


Ragnar Vidarsson ny medarbetare

Vi välkomnar Ragnar Vidarsson som kommer att börja hos oss i januari 2016. Han kommer arbeta med såväl byggakustik som omgivningsbuller!...


Ny ljudklassningsstandard för bostäder

Äntligen är den nya ljudklassningsstandarden för bostäder i tryck. En viktig uppdatering med ökad tydlighet och bättre effektivitet...


Vårt svar om effektivare planprocess

Här är i princip det svar vi skickat in som svar på remissen om effektivare plan- och bygglag: Vi på Gärdhagen Akustik AB är...


Industribullerremiss…

Det kan bli en lite oväntad effekt av Naturvårdsverkets och Boverkets remissförslag till vägledning om industribuller som avser att...