SIS har nu uppdaterat hemsidan så att Frågor och svar på SS 25267 -68+T1 2018-02-23 nu finns länkat från deras hemsida. Tidigare fanns den länkar från gardhagen.se, men nu ligger det korrekt hos SIS.

Här finns mycket nyttigheter att läsa om tillämpningen av ljudklassningsstandarderna i Sverige.