Gärdhagen Akustik AB fortsätter sitt samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg kring ljud på innergårdar. År 2010 kom de första anvisningarna som vi tog fram av uppdrag av Miljöförvaltningen och nu har den andra utgåvan kommit.

Anvisningarna har anpassats till Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538) som publicerades 2015. Ytterligare några justeringar gjorts. Bland förändringarna kan nämnas att

  • Inventeringen  har förenklats
  • Möjligheten att göra bullerkartläggning med enbart mätningar har tagits bort

Revideringen har utförts av Gärdhagen Akustik AB i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg.