Boverkets webinar den 22. september 2016 var mycket intressant och klarlagde många viktiga frågor kring hantering av buller vid bostadsbyggen. Följ länken och lyssna själv på Boverkets webinar Buller i detaljplaner. Webinaret är ungefär en timme långt.