Warning: A non-numeric value encountered in /home/hawco087/public_html/gardhagen.se/wp-content/themes/uncode/single-portfolio.php on line 257

Mariastaden, Helsingborg

Trafikbullerutredning för planerade flerbostadshus i kvarteret Solfångaren i Helsingborg.


UppdragsgivareForum Arkitekter ABTjänsterTrafikbullerberäkningÅr2015