Fredrik Norell

Akustikkonsult
Byggakustik, ljudmätningar
031-309 19 05

Fredrik Norell, handläggare byggakustik

Civilingenjör Automation & Mekatronik och Msc. Ljud&Vibrationer, Chalmers Tekniska Högskola 2014

Kompetensbeskrivning

Har 2 års erfarenhet av konsultarbete inom akustik, främst inom mätteknik  och  byggnadsakustik.

Nuvarande huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • utredningar i området byggnadsakustik
  • mätningar av ljudisolering och ljudstörningar i byggnader
Tillbaka till vårt team