Björn Olsson

Akustikkonsult
Byggakustik, trafikbuller, innergårdar, ljudmätningar
031-309 19 03

Björn Olsson, handläggare byggakustik och omgivningsbuller

Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola (inom kort)

Kompetensbeskrivning

Har 3 års erfarenhet av konsultarbete inom akustik, främst inom trafikbullerberäkning och mätteknik inom byggnadsakustik. Medlem i Svenska Akustiska Sällskapet.

Nuvarande huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • utredningar i områdena samhällsbuller och byggnadsakustik
  • beräkningar av samhällsbuller
  • mätningar av samhällsbuller och mätning av buller i byggnader
Tillbaka till vårt team