Björn Olsson

Akustikkonsult
Byggakustik, trafikbuller, innergårdar, ljudmätningar

Fokusområde: Bostäder – från trafikbuller, via byggakustikprojektering, till mätningar

031-309 19 03

Björn Olsson, handläggare byggakustik och omgivningsbuller

Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola (inom kort)

Kompetensbeskrivning

Har 3 års erfarenhet av konsultarbete inom akustik, främst inom trafikbullerberäkning och mätteknik inom byggnadsakustik. Medlem i Svenska Akustiska Sällskapet.

Nuvarande huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • utredningar i områdena samhällsbuller och byggnadsakustik
  • beräkningar av samhällsbuller
  • mätningar av samhällsbuller och mätning av buller i byggnader

Björn om att arbeta på Gärdhagen Akustik AB

Här på Gärdhagen Akustik lär jag mig hela tiden hur jag blir en bättre akustiker, och med tanke på hur lätt det är att få tips, råd och stöd från både Bo och mina kollegor så tror jag att det är lättare att utvecklas här än någon annanstans. Eftersom vi är ett litet företag så blir jag väldigt bred i min kompetens vilket stödjer mitt mål ”att kunna hantera en hel byggprocess utifrån ett akustiskt perspektiv”, och det är jag övertygad om att jag kan nå här. Att vi har frihet i arbetet har också stor betydelse för mig. Här lever vi verkligen våra värdeord – kunskap, ärlighet och kundnytta. Vi trixar inte – vi använder all vår samlade kunskap och följer de regler som finns när vi skapar nytta för kunden. Jag skulle utan tvekan rekommendera andra att börja arbeta här. Man får stöd och bra feedback från alla här, så det är en bra arbetsmiljö.

För att hålla mig i bra fysisk form så tränar jag styrketräning och för den själsliga formen spelar jag elbas, gitarr och trummor.

Tillbaka till vårt team