Gärdhagen Akustik AB har tilldelats ramavtal med Falkenbergs kommun och Varbergs kommun. Vi kommer att tillhandahålla akustikkonsulttjänster i frågor rörande akustik, buller och vibrationer inomhus.